Działamy na terenie całego kraju!

Systemy zamknięć ogniowych
Podstawowym zadanie systemu zamknięć ogniowych jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru na kolejne strefy poprzez zamknięcie przejść, lub otworów pomiędzy strefami. Wywoływane jest to automatycznie na podstawie odczytów z czujników systemowych, bądź ręcznie przez użytkownika poprzez naciśniecie przycisku alarmowego. Na co dzień drzwi pozostają w pozycji otwartej, jednakże po aktywacji alarmu i otrzymaniu sygnału z centrali przeciwpożarowej trzymacze elektromagnetyczne zostają automatycznie zwolnione, a drzwi wyposażone w samozamykacze zamykają się samoczynnie, co spowoduje oddzielnie stref pożarowych od siebie.
Systemy zamknięć ogniowychSystemy zamknięć ogniowych

Systemy zamknięć ogniowychSystemy zamknięć ogniowych

W skład systemów wchodzą następujące elementy składowe:

 • centrale zamknięć ogniowych,
 • drzwi przeciwpożarowe,
 • system blokad drzwi w zwory i trzymaki elektromagnetyczne,
 • czujniki dymowe,
 • czujniki tempertatury,
 • przyciski zwalniające,
 • sygnalizatory akustycznie,
 • sygnalizatory wizualno-akustyczne.

Ważne:

W ofercie naszej firmy znajdują się także wszystkie niezbędne elementy kompletnego systemu oddymiania:

 • centrale sterujące systemem oddymiania,
 • czujki dymu,
 • czujki temperatury,
 • drzwi przeciwpożarowe,
 • klapy, okna oddymiające,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • napędy elektryczne do systemu oddymiania i napowietrzania,
 • napędy pneumatyczne systemu oddymiania,
 • przyciski przewietrzania,
 • przyciski oddymiania,
 • sygnalizatory wizualno-akustyczne,
 • sygnalizatory akustyczne.

Copyright © 2020, ALLFIRE